Badanie Gleby – najprostszy sposób na większy zysk!

Podstawowym narzędziem do weryfikacji potencjału produkcyjnego naszego pola jest badanie gleby, czyli określenie parametrów kształtujących zdolność produkcyjną gleby. I tu kluczem do sukcesu jest właściwy pobór próby glebowej oraz profesjonalna interpretacja wyników badania.

Wśród czynników decydujących o powodzeniu produkcji roślinnej ważne miejsce zajmuje odpowiedni dobór odmiany. Postęp hodowlany w ostatnich dekadach jest silnie ukierunkowany na wyselekcjonowanie odpowiednich cech użytkowych roślin oraz zwiększenie plonowania. Jednak to, czy nasza produkcja osiągnie maksimum jest wynikiem racjonalnego, opartego na wiedzy podejściu do nawożenia oraz uprawy naszych pól.

Statystycznie, to właśnie pobór prób glebowych stanowi największy udział w błędach popełnianych w analizie gleby. Stan realny na polu i ten w raporcie analitycznym to często dwie różne wartości, a rozbieżności między nimi zamiast być dla nas źródłem wiedzy, stają się dziurawą kieszenią, przez którą wypadają nam dziesiątki tysięcy złotych rocznie.

Zdrowa gleba zaczyna się od określenia jej odczynu, zasobności w dostępne składniki pokarmowe, zarówno makro jak i mikroelementy, ilości próchnicy oraz poziomu życia mikrobiologicznego. Te podstawowe charakterystyki stwarzają możliwość analizy stanu bazowego do podejmowania dalszych decyzji agronomicznych, mających przełożenie na produkcyjność oraz opłacalność ekonomiczną gospodarstwa.

Badania gleby możemy oczywiście traktować wyłącznie jako formalność, warunkującą naszą dopłatę, ale to niespecjalnie przełoży się na zysk w gospodarstwie. Badanie gleby to najważniejszy element racjonalizacji nawożenia oraz zabezpieczenia potrzeb pokarmowych roślin. Zarówno nadmiar i brak składnika ogranicza działanie pozostałych składników, czyniąc je mniej efektywnymi lub wręcz niedostępnymi dla roślin. Prawidłowy wynik oraz analiza wskaźników jakościowych gleby umożliwiają kalkulację optymalnej dawki oraz formy nawozu.

Z naszych ostatnich doświadczeń w gospodarstwach objętych przez nas profesjonalnym badaniem gleby oszczędności kształtowały się na poziomie 150-1000 zł /ha!

Co zrobić, aby uzyskać oszczędności na wskazanym lub nawet wyższym poziomie?

Proponujemy wdrażać regularną praktykę analizy gleby, która pozwoli dostrzec zmiany jakościowe zachodzące w glebie na przestrzeni lat. Warunkiem niezbędnym jest odtwarzalność i reprezentatywność prób glebowych. Odtwarzalność możliwa jest dzięki umiejętnościom opartym na dokładnej znajomości pól oraz stałości schematu przemieszczania się i miejsc nakłuwania prób indywidualnych tworzących finalnie próbę laboratoryjną. Jeśli nie mamy możliwości dokładnego odtworzenia schematu pobierania prób, pomocne jest zastosowanie map cyfrowych pól oraz, w oparciu o sygnał GPS, wierne odtwarzanie miejsc nakłuć próbek indywidualnych podczas kolejnych pomiarów. Obok profesjonalnego poboru prób glebowych, ważna jest również właściwa interpretacja wyników badania, która przekłada się na szczegółowy plan nawożenia roślin w płodozmianie.

Od badania gleby wszystko się więc zaczyna.

To nasza baza wiedzy, bez której trudno dziś prowadzić rentowne i konkurencyjne gospodarstwo. Badanie gleby co 2-4 lata to konieczność, a na fragmentach naszych pól, które są problematyczne zalecamy wykonywanie badania nawet co roku, aby znaleźć przyczyny braku urodzaju i dobrać właściwe środki zaradcze. Im prędzej, tym lepiej, bo gleba to nie wazon, nie zmienimy jej jak zużytej wody.

 

Autorzy:

dr Tomasz Niedziński

mgr Anna Danylczenko

Jeśli masz
jakieś pytania -

nie czekaj zadzwoń, napisz lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy


  Obserwuj nas na Facebooku!

  Cover for Ground Up - Fundacja Grunt od Nowa
  895
  Ground Up - Fundacja Grunt od Nowa

  Ground Up - Fundacja Grunt od Nowa

  Nasza misja to REGENERACJA.