Czym jest rolnictwo regeneratywne?

Rolnictwo regeneratywne to system zarządzania gospodarstwem rolnym, który kładzie nacisk na regenerację i poprawę kondycji gleby oraz ekosystemu. Jego celem jest zatrzymywanie dwutlenku węgla w glebie, co poprawia jej żyzność, właściwości fizyczne i mikrobiologiczne, a także umożliwia redukcję nawozów mineralnych.

Klucz do zrównoważonej przyszłości

W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, degradacją gleby i koniecznością zapewnienia bezpiecznej żywności, rolnictwo regeneratywne staje się jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań. Poprzez zrównoważone praktyki rolnicze, które odbudowują zdrowie gleby, zwiększają bioróżnorodność i sekwestrują węgiel, możliwe jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla z atmosfery i magazynowanie go w roślinach oraz glebach. Wdrażanie tych praktyk jest kluczowe dla zapewnienia zdrowej i zrównoważonej przyszłości naszej planety.

Główne założenia rolnictwa regeneratywnego

 1. Zwiększenie żyzności gleby:

  Poprawa struktury i składu gleby poprzez kompostowanie, uprawy okrywowe, zachowanie korzeni w glebie i minimalizację orki.

   

 2. Różnorodność biologiczna:

  Promowanie różnorodności gatunkowej poprzez wprowadzanie różnych upraw oraz integrację zwierząt hodowlanych.

   

 3. Ograniczenie stosowania chemikaliów:

  Redukowanie lub eliminowanie nawozów chemicznych zanieczyszczających środowisko.

   

 4. Zachowanie wody:

  Efektywne zatrzymywanie wody w glebie, co jest istotne w okresie suszy.

   

 5. Sekwestracja węgla:

  Zwiększenie magazynowania węgla w glebie, co przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi.

   

 6. Zdrowy ekosystem:

  Wspieranie naturalnych procesów i zależności w ekosystemach rolniczych, co zwiększa stabilność i odporność systemów żywnościowych.

   

Naturalna odpowiedź na problemy środowiska

Intensywne uprawy i nadmierne stosowanie chemikaliów sprawiają, że gleba traci swoją żyzność, stając się podatna na erozję. Brak odpowiednich praktyk zarządzania glebą prowadzi do utraty materii organicznej, co zmniejsza zdolność gleby do zatrzymywania wody i składników odżywczych. Rolnictwo regeneratywne oferuje rozwiązania, które mogą odwrócić ten trend. Kompostowanie, stosowanie upraw okrywowych oraz redukcja orki zwiększają zawartość materii organicznej w glebie. Te techniki poprawiają strukturę gleby, zwiększając jej zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych, co prowadzi do zdrowszych, bardziej produktywnych upraw.

Korzyści ekonomiczne

Wysokie koszty produkcji i degradacja gleby obniżają rentowność gospodarstw rolnych. Rolnictwo regeneratywne obniża koszty produkcji poprzez wykorzystanie naturalnych nawozów i poprawę zdrowia gleby. W rezultacie rolnicy mogą cieszyć się wyższymi plonami i długoterminową rentownością swoich gospodarstw. Poprawa zdrowia gleby przez praktyki regeneratywne prowadzi do bardziej stabilnych i przewidywalnych plonów, co zmniejsza ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw. Firmy zaangażowane w rolnictwo regeneratywne zyskują na reputacji i budują zaufanie konsumentów, co przekłada się na lojalność klientów. Zdrowa gleba bogata w składniki odżywcze przynosi wyższej jakości plony, co zwiększa konkurencyjność na rynku.

Maksymalna korzyść – minimalne formalności

Producenci rolni dbający o zdrowie gleby mogą zwiększyć swoje dochody dzięki współpracy z firmami z branży spożywczej, które finansują wdrożenie praktyk regeneratywnego rolnictwa. Fundacja rekrutuje zainteresowane gospodarstwa, oferując kompleksowe doradztwo prowadzone przez doświadczonych rolników. Rolnicy otrzymują wsparcie w codziennych wyzwaniach, wprowadzając praktyki zwiększające dochód i redukujące emisję CO2. 

Fundacja minimalizuje formalności dla rolników, samodzielnie koordynując cały projekt i dostarczając niezbędną dokumentację firmom. W ramach współpracy, firmy płacą rolnikom za realizację regeneratywnych praktyk rolniczych, co pozwala im zredukować emisję CO2 zgodnie z ich strategią ESG.  

To proste rozwiązanie przynosi korzyści zarówno dla rolników, jak i firm dążących do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie

Rolnictwo regeneratywne nie tylko odpowiada na palące problemy ekologiczne, ale także przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne. Poprawa zdrowia gleby, ochrona wód i bioróżnorodności, a także produkcja zdrowszej żywności to inwestycje, które przynoszą długoterminowe zyski. Współpraca między rolnikami a firmami, wspierana przez fundacje, może znacząco przyspieszyć wdrażanie tych praktyk, przynosząc korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.

Jeśli masz
jakieś pytania -

nie czekaj zadzwoń, napisz lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy


  Obserwuj nas na Facebooku!

  Cover for Ground Up - Fundacja Grunt od Nowa
  895
  Ground Up - Fundacja Grunt od Nowa

  Ground Up - Fundacja Grunt od Nowa

  Nasza misja to REGENERACJA.