Cele fundacji

Wierzymy, że rzeczywistość zależy wyłącznie nas samych i dlatego nasze cele są i pozostaną ambitne:

  • ​Wspieramy inicjatywy społeczne zmierzające do wzmocnienia pozycji środowiska rolniczego w społeczeństwie i promocji bezpieczeństwa i wysokiej jakości produkcji rolnej w oparciu o wytyczne proklimatyczne;

  • Wspieramy merytorycznie gospodarstwa rolne w transformacji na rzecz ochrony zasobów naturalnych oraz produkcji pełnowartościowej żywności chroniącej zdrowie i życie;

  • Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie zasobów odnawialnych, ze szczególnym akcentem na zdrowie środowiska glebowego;

  • Wspomagamy działalność proklimatyczną i proregeneracyjną wspólnot lokalnych;

  • Zwiększamy świadomość i odpowiedzialność za praktyki wspierające odnawialność zasobów służących niezależności produkcji rolnej i zachowania bezpieczeństwa żywieniowego przyszłych pokoleń;

  • Integrujemy środowisko miejskie i wiejskie w obszarze wspólnych działań prośrodowiskowych i proklimatycznych;

  • Tworzymy ogniwo transferu wiedzy Nauka-Przedsiębiorca-Gospodarstwo Rolne;

  • Szerzymy wiedzę o rzeczywistym stanie rolnictwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem stanu zasobów naturalnych, w tym gleby.

 
Projekt bez tytułu (17).png

Zaangażuj się