Projekt

Regenerative Farming Hub

Regenerative Farming Hub to wspólna inicjatywa UNEP/GRID-Warszawa ​i Fundacji Ground Up realizowana ​w ramach programu Climate Leadership. ​Projekt ma na celu szeroką edukację poprzez serię webinarów ​w zakresie rolnictwa regeneratywnego zdefiniowanych interesariuszy oraz podmiotów w łańcuchach wartości uczestników Programu.

Regenerative Farming Hub powstał ​w odpowiedzi na zauważalne negatywne skutki powszechnie stosowanych praktyk rolniczych na stan gleb w Polsce, niski poziom wiedzy Rolników na temat obecnej polityki rolnej i węglowej, a także brak zrozumienia obecnego systemu finansowania w Polsce, zwanego „Ekoschematami” i założeń oraz celów Wspólnej Polityki Rolnej.

Do kogo skierowany
jest ten projekt?

Do biznesu

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej m.in.: 

– o biznesie w dobie kryzysów globalnych, 

– co oznacza dziś bezpieczeństwo żywnościowe, 

– o rolnictwie regeneratywnym, jako kluczowym narzędziu zielonej transformacji w obszarze produkcji żywności, 

– o podróży od kalorii do gęstości odżywczej, 

– co oznacza dziś zdrowe odżywianie.

Webinary dla biznesu dostępne są w wersji całościowej (4 webinary) lub tematycznej (pojedyncze webinary do wyboru).

Do Agronomów oraz firm z łańcucha dostaw

Jeżeli interesują Cię tematy związane m.in.: 

– z rolnictwem w dobie kryzysów globalnych, 

– z omówieniem każdej z praktyk w kontekście prawnym, finansowym, z ujęciem dodatkowych możliwości pozyskania środków na transformację, 

– z produkcją rolniczą a ochroną różnorodności biologicznej, 

– z poprawą struktury i jakości gleby.

Dla Agronomów oraz firm z łańcucha dostaw dostępna jest wersja całościowa – 13 webinarów w 10 blokach tematycznych

Korzyści z wdrażania rolnictwa regeneratywnego

Rozwój rynków i nowych produktów – rosnąca świadomość społeczna na temat zdrowej żywności, ekologicznych praktyk rolnych i zrównoważonego rozwoju otwiera przestrzeń dla firm do wprowadzania na rynek nowych produktów i usług związanych z rolnictwem regeneratywnym i powiązanymi gałęziami rynku.

Bezpieczeństwo w łańuchu dostaw – rolnictwo regeneratywne uodparnia produkcję na zmieniające się warunki klimatyczne i jest jedynym trwałym rozwiązaniem, dającym szansę na stabilność i jakość plonów, co przekłada się również na względną stabilność cenową surowca.

Zwiększenie dostępności surowca – lepsza retencja wody w glebie czy zawartość próchnicy oraz zwiększona różnorodność biologiczna sprzyjają naturalnym procesom podnoszenia ilości plonu. Firmy mogą korzystać z bardziej efektywnych i wydajnych łańcuchów dostaw, co prowadzi także do ograniczenia kosztów i zwiększenia zysków.

Dobrowolny rynek kredytów węglowych – są już procedury, standardy i firmy gwarantujące usługę z gwarancją legalności i niepodważalności zakupionych kredytów dobrowolnych. To inwestycja, ceny kredytów z każdym rokiem rosną. Dodatkowo opracowywane są standardy dla pozostałych kredytów kapitału naturalnego (wodny, bioróżnorodności), którego twórcami są przede wszystkim rolnicy, poprzez stosowaną praktykę rolniczą.

Ograniczony ślad węglowy surowca – zakupując surowiec warto szukać producenta, którego produkcja oparta o praktykę regeneratywną daje ujemny ślad węglowy.

Argument wizerunkowy dla otoczenia oraz pracowników – badania pokazują, że działalność ekologiczna i prośrodowiskowa jest ważną wartością dla coraz większej liczby pracowników (głównie z pokolenia Z, które wchodzi na rynek pracy), ale również decydentów.

Czym dokładnie jest Regenerative Farming Hub?

To odpowiedź na rezolucję podjętą na Zgromadzeniu ONZ ds. Środowiska UNEP/EA.4/.5 wskazującą na istotę rozwiązywania problemów środowiskowych i klimatycznych poprzez zrównoważone praktyki biznesowe. Climate Leadership to program realizowany przez UNEP/GRID-Warszawa, w którym grono niezależnych ekspertów wzmacnia starania biznesu na drodze do neutralności klimatycznej. Ponieważ globalny klimat jest najbardziej złożonym naturalnym systemem, również eksperci Programu reprezentują dziedziny wielu gałęzi wiedzy. W ten sposób Program zapewnia firmom znalezienie odpowiednich dla nich dróg do redukcji negatywnego wpływu na klimat i środowisko.

„Budujemy społeczność wiedzy, bazując na najlepszych praktykach
i konkretnych rozwiązaniach istniejących w różnych branżach oraz współpracy wybitnych przedstawicieli świata nauki i technologii, organizacji eksperckich, polskich oraz globalnych, czy innowacyjnych startupów.
Korzystamy z globalnego wsparcia Agendy ONZ ds. Środowiska (UNEP).”

– Maria Andrzejewska oraz Bolesław Rok – twórcy Programu

 

Według Krajowego raportu o stanie gruntów rolnych z 2022 roku produkcja rolna, szczególnie ta intensywna o wysokim wynoszeniu składników w plonach i wysokim poziomie nawożenia azotowego, potęguje tendencję do zakwaszania gleby. Szacuje się, że rocznie ubywa z niej ok. 350-450 kg tlenku wapnia/ha, który jest niezbędnym składnikiem wspomagającym strukturę gleby. Ponadto, ok. 10% powierzchni kraju jest dotknięte suszą rolniczą. Dla Rolników oznacza to m.in. mniejsze plony, spadek ich jakości spowodowany utratą składników pokarmowych, nieprzyswajalność nawet 71% stosowanych nawozów, zmniejszenie odporności roślin na choroby, jak również ogromne straty finansowe dla gospodarstw.

Wiedza o odpowiednich praktykach rolniczych oraz umiejętne ich wdrożenie w życie daje Rolnikom szanse na produkcję pełnowartościowych plonów, przy jednoczesnej ochronie bioróżnorodności
i zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego w gospodarstwach.

Weź udział w wydarzeniu i dowiedz się więcej!

O organizatorach

Celem Fundacji Ground Up jest zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom dostępności do zdrowej żywności, w przystępnej cenie i w wystarczającej ilości. Chroniąc przyrodę, chronimy samych siebie oraz przyszłe pokolenia.

Naszą misją jest konsekwentna, stopniowa regeneracja gleb w Polsce. Fundacja Ground Up powstała z pasji do zdroworozsądkowego i opartego na wiedzy podejścia do gleby oraz potrzeby transformacji rolniczych praktyk. Od lat dbamy o jakość polskich gruntów. Wiemy, że to, czy będzie nas stać na zapewnienie pożywienia sobie i naszym najbliższym, czy będziemy mieli wystarczającą ilość pitnej wody, zależy od jakości gleby i jej zielonej, całorocznej pokrywy. Nasz dobrostan leży bezpośrednio pod naszymi stopami.

Mimo, że fundacja powstała w odpowiedzi na potrzebę transformacji praktyki rolniczej, to uważamy że odpowiedzialność za stan naszych gleb spoczywa nie tylko na rolnikach, a jest naszą wspólną sprawą. To od stanu ziemi zależy, jak będzie wyglądać nasza najbliższa przyszłość. Wiemy, że bez wsparcia i dostępu do najaktualniejszej wiedzy rolnicy sami nie odwrócą procesów degeneracyjnych, a cenę za to zapłacimy wszyscy. Na szczęście rolnicy nie są sami. Mają nas – wspólnotę działaczy i ekspertów.

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program ONZ ds. Środowiska).

– Od 1991 roku realizujemy w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.

– Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.

– Propagujemy postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie.

– Inicjujemy międzysektorową współpracę na rzecz neutralności klimatycznej.

– Działamy na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego najcenniejszych obszarów w Polsce.

– Animujemy partnerstwa oraz transfer wiedzy, wspierając samorządy, jednostki oświatowe czy organizacje wdrażające politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Edukujemy i aktywizujemy do działania dzieci, młodzież oraz dorosłych.

– Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o stanie środowiska, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

Zobacz inne
realizowane projekty

Zarabiaj więcej dzięki zdrowej glebie – sprawdź, jak to zrobić projektach ESG!

Producenci rolni dbający o zdrowie gleby w swoich gospodarstwach mają szansę na dodatkowy zarobek poprzez współpracę z firmami, m.in. z branży spożywczej. Te firmy poszukują świadomych rolników, którym sfinansują wejście na drogę regeneratywnego rolnictwa. To bardzo proste! Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak nawiązać współpracę z biznesem i jak to wszystko działa.

Akademia Agronoma RegenAG

W marcu tego roku rozpoczęliśmy budowę nowej ekipy Doradców Regeneratywnych! 🌿 Akademia Agronoma RegenAG to unikatowy i kompleksowy projekt rozwojowy zawierający w sobie 7 dni warsztatów polowych i 5 zjazdów online. Program rozwoju został specjalnie przygotowany przez zespół ekspertów z FiBL w Szwajcarii – najbardziej doświadczonej instytucji europejskiej w obszarze zrównoważonej produkcji rolnej.  

Europejskie Forum Rolnicze

Europejskie Forum Rolnicze odbędzie się już w marcu! 🌿 Nadchodzi kolejna edycja Europejskiego Forum Rolniczego pełna debat i rozmów na temat kluczowych wyzwań stojących przed polskim i europejskim rolnictwem. Z radością informujemy, że mamy przyjemność być partnerem branżowym tego wydarzenia!💚 🗓️ Szósta edycja Europejskiego Forum Rolniczego odbędzie się w dniach 19-20 marca 2024 roku w […]

Nasi partnerzy

Jeśli masz
jakieś pytania -

nie czekaj zadzwoń, napisz lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy


  Obserwuj nas na Facebooku!

  Cover for Ground Up - Fundacja Grunt od Nowa
  895
  Ground Up - Fundacja Grunt od Nowa

  Ground Up - Fundacja Grunt od Nowa

  Nasza misja to REGENERACJA.