Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.gruntodnowa.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Grunt od Nowa z siedzibą w Opolu 45-837, ul. Wrocławska 133, KRS: , NIP: XXX-XX-XX-XXX

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

§2. Zasady przetwarzania danych.


Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

 2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

 4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

 5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

 6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

 7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).


§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania, terminy przechowywania danych.


 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników i Klientów w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania ze Strony.

 2. Dane osobowe Użytkowników i Klientów są przetwarzane przez Fundację Grunt od Nowa w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu realizacji zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3. Jednocześnie dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i przez następujące okresy:

 • zapewnienia obsługi zamówień składanych na Stronie w szczególności dostarczenia zamówionych towarów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa (w przypadku osób, które złożyły zamówienia) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych ze zrealizowanym zamówieniem;

 • wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w tym wszelkich informacji dotyczących ofert, aktualnych informacji o produktach i usługach oferowanych przez Fundację Grunt od Nowa lub newslettera (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;

 • zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Strony i umożliwienia nieodpłatnego świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu;

 • obsługi zapytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń;

 • monitorowania aktywności użytkowników Strony w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do potrzeb Użytkowników – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie


§4. Zakres przetwarzanych danych osobowych.


Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

 1. jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte.

 2. jeśli skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz podanych w nim danych.

 3. składając zamówienie możesz zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do wysyłki towarów, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła, numeru PESEL oraz numeru NIP.

 4. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony.


§5. Prawa użytkowników.


W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych oraz

 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu,

 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Twoich danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych można otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl§6. Pliki cookies.


 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

 2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

 3. Cechy plików cookies:​

 • dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 • pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

 • tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.

 • pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

   4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz

      „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są

      w urządzeniu   końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub

      wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są

      w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich

      usunięcia przez Użytkownika.

   5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

   6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

       funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

   7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również

       przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże

       w każdej chwili może je usunąć.

   8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem

        http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

   9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki

         internetowej.

   10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie

         ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.