Regeneracja gleb - Webinary dla rolników

 

Jak bez ryzyka na plonie regenerować glebę?

Praktyczny poradnik z zapisem doświadczeń z polskich pól.

Niska świadomość dotycząca tego, jak funkcjonuje gleba, jak o nią właściwie dbać pokutuje tym, że nawożone są co roku rośliny, a nie gleba. Stąd nasz magazyn dostępnych dla roślin składników pokarmowych w glebie kurczy się, podobnie jak najcenniejsza warstwa gleby  - próchnica glebowa, magazyn wody i zasobności. Literatura przedmiotu ma często charakter naukowy, niedostosowany do odbiorcy, brak w niej przełożenia na praktykę skutkuje coraz wyższym zużyciem nawozów sztucznych oraz postępującą chemizacją. To droga tylko w jedną stronę  -  utraty bezpieczeństwa żywnościowego. Jedynie skuteczna edukacja rolnicza oraz wsparcie i rozłożenie ryzyka wejścia w nieznane ścieżki regeneracyjne, zrozumienie ich, cierpliwość, dają szansę na odwrócenie sytuacji i przywrócenie naszym glebom optymalnego poziomu żyzności.

Na bazie naszych własnych badań prowadzonych w gospodarstwach w Polsce oraz współpracy z naukowcami z dziedziny mikrobiologii, agrofizyki, biologii roślin tworzymy bezpłatny webinar dla rolników, który pomoże zrozumieć błędne koło w jakim znalazły się ich gospodarstwa -  nadmiernej chemizacji, unicestwiania życia glebowego, utraty wody i wskaże krok po kroku jak te procesy odwrócić i zamiast utrzymywania szpitala polowego dla roślin, zbudowania im stabilnych warunków do wzrostu w pełnej jakości i bujności.

Koszt przedsięwzięcia: 75 000 zł.

 

Dziękujemy za wsparcie!